Ordlisten inneholder nå 160.484 ord og fraser

Ordlisten i elTranslador inneholder nå 160.484 ord og fraser.

Det er fortsatt driftsproblemer

 

Ordlisten inneholder nå 157.468 ord og fraser

Ordlisten inneholder nå 157.468 ord og fraser.

ElTranslador er i drift, men kan dessverre være noe ustabil.

ElTranslador er i drift

Driftsforstyrrelser vil fortsatt forekomme.

Vi arbeider med å få igang ny, stabil server men dette vil ta noe tid.

Driftsproblemer

ElTranslador er dessverre delvis ute av drift.

Server for Oversettelse er stoppet.

Ordliste vil stort sett fungere på dagtid.

 

ElTranslador er i drift.

ElTranslador ser nå ut til å fungere normalt.

ElTranslador har vært ute av drift

ElTranslador har dessverre vært ute av drift i lengre tid.

 

Web-siden er nåi ferd med å komme igang igjen.

Det kan nå oversettes tekst fra spansk til norsk.

 

Vi arbeider med å få igang siden med søk i ordlisten igjen.

 

Tenesten kan dessverre være noe ustabil i tiden framover.

Vi beklager dette.

 

Ordlisten inneholder nå 156.474 ord og fraser

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 156.474 ord og fraser

Ordlisten inneholder nå 155.590 ord og fraser

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 155.590 ord og fraser

Oppdatert ordliste 06.02.2012; 154.894 ord

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 154.894 ord og fraser

Oppdatert ordliste 21.12.2011; 154.324 ord

Ordlisten oppdatert; 154.324 ord og fraser

 

Oppdatert ordliste 30.10.2011; 152.899 ord

Ordlisten oppdatert; 152.899 ord og fraser

Oppdatert ordliste 30.10.2011; 152.357 ord

Ordlisten oppdatert; 152.357 ord og fraser

Oppdatert ordliste 09.10.2011; 151.032 ord

etter frase, substantiv-person, Infinitivmerke + verb

Oppdatert ordliste 02.10.2011; 150.702 ord

+ Noen justeringer, bla sammensatte substantiv.

Oppdatert ordliste 28.04.2011; 148.852 ord

+Noen justeringer

Oppdatert ordliste 15.03.2011; 147.780 ord

Noen tekniske korreksjoner. Clear T-list.  Prelans. MobS og MobT

Oppdatert ordliste 01.03.2011; 147.136 ord

+ Noen justeringer

Oppdatert ordliste 17.02.2011; 146.173 ord

Forbedret rutine for korreksjon av feilskrevet ord i tekst.

 

Oppdatert ordliste 03.02.2011; 145.307 ord

Noen justeringer vedr: EListError, List index out of bounds (1).

Oppdatert ordliste 01.02.2011; 145.122 ord

Rettelse av tall / klokkeslett.   Eksempel "8.00 horas" oversettes til:  "klokken 8.00"

Samme for: 8,00 horas og 8:00 horas

(Endringen gjelder alle klokkeslett angitt med tall)

 

Oppdatert ordliste 22.01.2011; 144.010 ord

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 144.010 ord og setninger, oversatt fra spansk til norsk.

Oppdatert ordliste 30.12.2010; Det periodiske system

Lagt inn det periodiske system med navn på alle grunnstoff.

Mindre programjustering.  Substantiv n, med endelse -ne får i fletall +t   (ikke -et)

Ordlisten inneholder nå 142 652 ord og setninger

Oppdatert ordliste 27.12.2010

Ordlisten inneholder nå 142416 ord og setninger

Det spanske alfabetet består nå av 27 bokstaver

Den 30. november ble det avholdt et møte med delegater fra RAE (Real Academia Española) i Guadalajara, Mexico.

Her ble det bestemt at det spanske alfabetet nå skal bestå av 27 bokstaver.

Det ble bestemt at ch og ll skulle utgå fra alfabetet.

Tidligere var ch, og ll, egne bokstaver og det var da 29 bokstaver i alfabetet.

Endringen vil ha liten praktisk betydning, da bokstaveve ikke har blitt benyttet for alfabetisering på svært mange år, men kan finnes i gamle telefonkataloger og ordlister.

Det ble også vedtatt å gjøre noen andre endringer:

-Bokstaven "v" vil nå bli kjent som "uve" istenden for "ve".

-Bokstaven "y" vil nå bli kjent som "ye" istenden for "i griega".

Endring i av bruk av aksent:

- "guión" kan nå skrives uten apostrof:  "guion".

- "sólo" når brukt som adverb, kan nå skrives "solo".

Forkortelser i flertall kan nå fjerne "s";

Eksempel: Flertallsform av "la ONG" (for la organización no gubernamental) skrives nå  "las ONG".

-ex kan nå benyttes som prefiks i ord som  "exsenador" for "tidligere/forhenværende senator", tidligere ble dette skrevet som  ex senador.

 

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 141.088 oversatte ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 140.628 oversatte ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 140.130 ord og setninger

Oppdatert ordliste og justeringer av verb-analysen (vivir)

Ordlisten inneholder nå 139.910 ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 139.166 ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 138.858 ord og fraser.
Noen tillegg til korreksjon av feilskrift;
Eksempel  'centimetro'  endres til 'centímetro'
Les mer i arkivet » Februar 2014 » Oktober 2013 » Februar 2013
hits