Blogg

Ordlisten inneholder nå 160.484 ord og fraser

Ordlisten i elTranslador inneholder nå 160.484 ord og fraser. Det er fortsatt driftsproblemer

Ordlisten inneholder nå 157.468 ord og fraser

Ordlisten inneholder nå 157.468 ord og fraser. ElTranslador er i drift, men kan dessverre være noe ustabil.

ElTranslador er i drift

Driftsforstyrrelser vil fortsatt forekomme. Vi arbeider med å få igang ny, stabil server men dette vil ta noe tid.

Driftsproblemer

ElTranslador er dessverre delvis ute av drift. Server for Oversettelse er stoppet. Ordliste vil stort sett fungere på dagtid.

ElTranslador er i drift.

ElTranslador ser nå ut til å fungere normalt.

ElTranslador har vært ute av drift

ElTranslador har dessverre vært ute av drift i lengre tid. Web-siden er nåi ferd med å komme igang igjen. Det kan nå oversettes tekst fra spansk til norsk. Vi arbeider med å få igang siden m...

Ordlisten inneholder nå 156.474 ord og fraser

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå156.474ord og fraser

Ordlisten inneholder nå 155.590 ord og fraser

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 155.590 ord og fraser

Oppdatert ordliste 06.02.2012; 154.894 ord

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 154.894 ord og fraser

Oppdatert ordliste 21.12.2011; 154.324 ord

Ordlisten oppdatert;154.324 ord og fraser

Oppdatert ordliste 30.10.2011; 152.899 ord

Ordlisten oppdatert;152.899 ord og fraser

Oppdatert ordliste 30.10.2011; 152.357 ord

Ordlisten oppdatert;152.357 ord og fraser

Oppdatert ordliste 09.10.2011; 151.032 ord

etter frase, substantiv-person, Infinitivmerke + verb

Oppdatert ordliste 02.10.2011; 150.702 ord

+ Noen justeringer, bla sammensatte substantiv.

Oppdatert ordliste 28.04.2011; 148.852 ord

+Noen justeringer

Oppdatert ordliste 15.03.2011; 147.780 ord

Noen tekniske korreksjoner. Clear T-list. Prelans. MobS og MobT

Oppdatert ordliste 01.03.2011; 147.136 ord

+Noen justeringer

Oppdatert ordliste 17.02.2011; 146.173 ord

Forbedret rutine for korreksjon av feilskrevet ord i tekst.

Oppdatert ordliste 03.02.2011; 145.307 ord

Noen justeringer vedr: EListError, List index out of bounds (1).

Oppdatert ordliste 01.02.2011; 145.122 ord

Rettelse av tall / klokkeslett. Eksempel "8.00 horas" oversettes til: "klokken 8.00" Samme for: 8,00 horas og 8:00 horas (Endringen gjelder alle klokkeslett angitt med tall)

Oppdatert ordliste 22.01.2011; 144.010 ord

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 144.010 ord og setninger, oversatt fra spansk til norsk.

Oppdatert ordliste 30.12.2010; Det periodiske system

Lagt inndet periodiske system med navn på alle grunnstoff. Mindre programjustering. Substantiv n, med endelse -ne får i fletall +t (ikke -et) Ordlisten inneholder nå 142 652 ord og setninger

Oppdatert ordliste 27.12.2010

Ordlisten inneholder nå 142416 ord og setninger

Det spanske alfabetet består nå av 27 bokstaver

Den 30. november ble det avholdt et møte med delegater fra RAE (Real Academia Española) i Guadalajara, Mexico. Her ble det bestemt at det spanske alfabetet nå skal bestå av 27 bokstaver. Det ble ...

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 141.088 oversatte ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 140.628 oversatte ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 140.130 ord og setninger

Oppdatert ordliste og justeringer av verb-analysen (vivir)

Ordlisten inneholder nå 139.910 ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 139.166 ord og fraser.

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 138.858 ord og fraser.Noen tillegg til korreksjon av feilskrift;Eksempel'centimetro' endres til 'centímetro'

Oppdatert ordliste

Ordlisten inneholder nå 138.505 ord og fraser

Oppdatert ordliste

Noen ord vedr. vulkan og aske...Listen inneholder nå 137.826 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste

Listen inneholder nå 137.686 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste

Listen inneholder nå 137.201 oversatte ord og setninger.Lagt til noen korreksjoner av feilstavelser. Ofte skrives ikke apostrof. Eksempel: pais. Rettes til país.Endelsen "ción"skrives oft...

Oppdatert ordliste

Listen inneholder nå 136.839 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste

Ordlisten er oppdatert, vesentlig med matematiske uttrykk.Listen inneholder nå 136.086 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 135.487 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste og noen feil rettet

Ordlisten er oppgradert og inneholder nå 134.582 oversatte ord og setninger.Noen justeringer mht personlig pronomen.

Oppdatert ordliste

Ordlisten er oppgradert og inneholder nå 133.655 oversatte ord og setninger.Mange mindre justeringer.

Velkommen til min blogg!

Blokk start.
hits