februar 2010

Oppdatert ordliste og noen feil rettet

Ordlisten er oppgradert og inneholder nå 134.582 oversatte ord og setninger.Noen justeringer mht personlig pronomen.

Oppdatert ordliste

Ordlisten er oppgradert og inneholder nå 133.655 oversatte ord og setninger.Mange mindre justeringer.

Oversett spansk til norsk

www.eltranslador.comElTranslador oversetter spansk til norsk. Programmet inneholder en ordliste med mer enn 130.000 oversatte ord,fraser / setningerog teksteksempler.Oversettelsen skjer i flere ste...

Velkommen til min blogg!

Blokk start.
hits