februar 2011

Oppdatert ordliste 17.02.2011; 146.173 ord

Forbedret rutine for korreksjon av feilskrevet ord i tekst.

Oppdatert ordliste 03.02.2011; 145.307 ord

Noen justeringer vedr: EListError, List index out of bounds (1).

Oppdatert ordliste 01.02.2011; 145.122 ord

Rettelse av tall / klokkeslett. Eksempel "8.00 horas" oversettes til: "klokken 8.00" Samme for: 8,00 horas og 8:00 horas (Endringen gjelder alle klokkeslett angitt med tall)
hits