februar 2014

Ordlisten inneholder nå 160.484 ord og fraser

Ordlisten i elTranslador inneholder nå 160.484 ord og fraser. Det er fortsatt driftsproblemer

Ordlisten inneholder nå 157.468 ord og fraser

Ordlisten inneholder nå 157.468 ord og fraser. ElTranslador er i drift, men kan dessverre være noe ustabil.
hits