mars 2010

Oppdatert ordliste

Listen inneholder nå 137.201 oversatte ord og setninger.Lagt til noen korreksjoner av feilstavelser. Ofte skrives ikke apostrof. Eksempel: pais. Rettes til país.Endelsen "ción"skrives oft...

Oppdatert ordliste

Listen inneholder nå 136.839 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste

Ordlisten er oppdatert, vesentlig med matematiske uttrykk.Listen inneholder nå 136.086 oversatte ord og setninger.

Oppdatert ordliste

Ordlisten er oppdatert og inneholder nå 135.487 oversatte ord og setninger.
hits