mars 2011

Oppdatert ordliste 15.03.2011; 147.780 ord

Noen tekniske korreksjoner. Clear T-list. Prelans. MobS og MobT

Oppdatert ordliste 01.03.2011; 147.136 ord

+Noen justeringer
hits