april 2011

Oppdatert ordliste 28.04.2011; 148.852 ord

+Noen justeringer
hits