oktober 2011

Oppdatert ordliste 30.10.2011; 152.357 ord

Ordlisten oppdatert;152.357 ord og fraser

Oppdatert ordliste 09.10.2011; 151.032 ord

etter frase, substantiv-person, Infinitivmerke + verb

Oppdatert ordliste 02.10.2011; 150.702 ord

+ Noen justeringer, bla sammensatte substantiv.
hits