oktober 2013

ElTranslador er i drift

Driftsforstyrrelser vil fortsatt forekomme. Vi arbeider med å få igang ny, stabil server men dette vil ta noe tid.

Driftsproblemer

ElTranslador er dessverre delvis ute av drift. Server for Oversettelse er stoppet. Ordliste vil stort sett fungere på dagtid.

ElTranslador er i drift.

ElTranslador ser nå ut til å fungere normalt.

ElTranslador har vært ute av drift

ElTranslador har dessverre vært ute av drift i lengre tid. Web-siden er nåi ferd med å komme igang igjen. Det kan nå oversettes tekst fra spansk til norsk. Vi arbeider med å få igang siden m...
hits