Språk

Oversett spansk til norsk

www.eltranslador.comElTranslador oversetter spansk til norsk. Programmet inneholder en ordliste med mer enn 130.000 oversatte ord,fraser / setningerog teksteksempler.Oversettelsen skjer i flere ste...
hits